Căn hộ 9 View Apartment

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 3 - 17 (Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

Theo quyết định số: 6055/QĐ - UBND ngày 17/11/2015 do UBND TP Ban hành

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 3 - 17

Theo quyết định số: 6055/QĐ - UBND ngày 17/11/2015 do UBND TP Ban hành


MẪU CĂN HỘCăn hộ A3, 3 phòng ngủ, diện tích 86,98m2
Căn hộ A2, 3 phòng ngủ, diện tích 86,98m2
Căn hộ B7, 3 phòng ngủ, diện tích 86,98m2
Căn hộ B8, 3 phòng ngủ, diện tích 86,98m2
Căn hộ C1, 3 phòng ngủ, diện tích 86,98m2
Căn hộ C8, 3 phòng ngủ, diện tích 86,98m2
Căn hộ C9, 3 phòng ngủ, diện tích 86,98m2
Căn hộ A4, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A1, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A16, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A15, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A14, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B1, 2 phòng ngủ, diện tích 58,12m2
Căn hộ B2, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B3, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B4, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B5, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B6, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C14, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C2, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C3, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C4, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C5, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C7, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C13, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ C10, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A7, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A8, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A9, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A10, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A11, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B9, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B11, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B12, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B13, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ B14, 2 phòng ngủ, diện tích 58,1m2
Căn hộ A6, 2 phòng ngủ, diện tích 60,21m2
Căn hộ A5, 3 phòng ngủ, diện tích 82,62m2
Căn hộ A12, 3 phòng ngủ, diện tích 81,26m2
Căn hộ A13, 3 phòng ngủ, diện tích 81,26m2
Căn hộ B15, 2 phòng ngủ, diện tích 64,98m2
Căn hộ B10, 3 phòng ngủ, diện tích 81,34m2
Căn hộ C6, 3 phòng ngủ, diện tích 81,34m2
Căn hộ C15, 2 phòng ngủ, diện tích 63,57m2
Hotline: 1900 6958
Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án 9View Apartment. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.
Đăng ký